banerNutwNew

W dniu 05.04.2019r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze NUTW. Zebranie otworzyła Prezes Ludmiła Rudziakowicz, wybrano Przewodniczącego Zebrania została wybrana Lilianna Aleksy,wybraliśmy Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, Komisję Wyborczą, Komisję Uchwał i Wniosków.

Prezes Ludmiła Rudziakowicz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności NUTW, Skarbnik Danuta Miczulska przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2018r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Zieliński przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli ,oraz udzielił absolutorium dla Zarządu NUTW. Dokonano wyboru Zarządu NUTW na IV kadencję w skład jego weszli Prezes Ludmiła Rudziakowicz, Vice Prezes Krystyna Herzog, Skarbnik Danuta Miczulska, Sekretarz Wiesława Podsiadłowicz,Członkowie Zarządu (alfabetycznie) Lilianna Aleksy, Maria Bebrys, Grażyna Osypińska, Zenon Siebert, Teresa Ziemba.
Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na IV kadencję w skład jej weszli Przewodniczący Kazimierz Zieliński, Z-ca Przewodniczącego Marianna Pietrzak, Sekretarz Marianna Grzegorska.
Przewodnicząca Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Helena Jaskowicz odczytała protokół, Przewodnicząca Komisji Wyborczej Cecylia Kapral odczytała protokół z posiedzenia komisji, Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła Uchwały podjęte na zebraniu. Prezes przedstawiła założenia programowe NUTW na IV kadencję w latach 2019-2023 Skabnik Danuta Miczulska przedstawiła preliminarz finansowo budżetowy na 2019r.Dyskusja i wolne wnioski zakończyły Walne Zebranie Sprawozdawoczo – Wyborcze.                                                                                                                       

                                                                                                                                          

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework