banerNutwNew

Zapraszamy na

W ramach projektu "Aktywny senior" od kwietnia prowadzone są zajęcia dla naszego UTW. W dniu 20.09.2017r. będzie przeprowadzony pomiar sprawności funkcjonalnej 20 - osobowej grupy słuchaczy 70+ , a następnie przez 1 miesiąc eksperyment "10 tysięcy kroków dziennie" z użyciem krokomierza, uwzględniający systematyczną

W ramach projektu „Aktywny Senior” realizowany przez Uniwersytet Zielonogórski zapraszamy na spotkanie z psychologiem - dr. Dorotą Niewiedział, które odbędzie się w dnia: 20.09.17r.o godz 10:00 - 14:00 w biurze NUTW: o godzinie 10:00 odbędzie się wykład pt: „Jak sobie radzić z opieką nad ludźmi starszymi,chorymi na Aizhaimera” i inne choroby) - porady dla opiekunów; Po wykładzie indywidualne rozmowy i  zapytania - do p. psycholog.
Serdecznie zapraszamy

Muzeum Miejskie w Nowej Soli serdecznie zaprasza słuchaczy NUTW na wystawę zdjęć pt:”WIELKA WODA POWÓDŹ W NOWEJ SOLI W 1997R. Otwarcie wystawy dnia 15.09.2017r. godz. 17:00

W dniach 13, 14, 20 i 21.09.2017r. w Biurze NUTW odbędą się zapisy na zajęcia na rok 2017/2018. Zapraszamy