banerNutwNew

Zapraszamy na

Przestrzegając zalecenia Rządu w sprawie epidemii, jednocześnie pojawiła się już możliwość naszego spotkania. Tym razem spotkamy sie w Parku Krasnala, tam gdzie piekliśmy ziemniaki. Spotkamy się 06.07 (poniedziałek) o godz. 10.30 na podnoszomym moście. W Parku Krasnala usiądziemy w odległości od siebie wokól miejsca na ognisko i pośpiewamy piosenki biesiadne.  Kolejne spotkanie będzie 9.07. w lesie. Spotkanie jak zwykle pod wiatą rowerową obok szpitala.

W trosce o nasze zdrowie udział w spotkaniach będzie możliwy tylko w maseczce z zakrytymi ustami i nosem.

Przypominamy o jeszcze trwających zajęciach z gimnastyki:
Grafik zajęć z gimnastyki:
  7.07 -  godz.  9.30    gr.3
  8.07 -  godz.  9.30    gr.1
  8.07 -  godz. 11.15   gr.2
10. 07 -  godz.  9.30   gr.2
10. 07 -  godz. 11.15  gr.3
14. 07 -  godz.  9.30   gr.2
Godziny zajęć można dopasować do swoich potrzeb.  Przypominamy o maseczkach i dezynfekcji rąk przed zajęciami.

Zarząd Stowarzyszenia Nowosolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Soli zawiadamia

że w dn. 07.07.2020 o godz. 11:30 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 8

przy ul Matejki 29 w Nowej Soli  odbędzie się
                    WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW

Zebranie zwołane jest w trybie zwyczajnym, jako zebranie sprawozdawcze zgodnie  z § 21  p.1  Statutu NUTW.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie członków
2. Przyjęcie porządku Obrad
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania
4.Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6.Sprawozdanie Prezesa Zarządu NUTW z działalności merytorycznej za rok 2019r.
7.Sprawozdanie finansowe za 2019r.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2019r.
9.Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał
10.Głosowania:
-  nad przyjęciem sprawozdania z działalności merytorycznej  za 2019/2020r.
-  nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019r.
-  nad udzieleniem absolutorium Zarządowi NUTW za 2019r.
11.Przyjęcie założeń planu budżetowo-finansowego na 2020r.
12.Dyskusja i wolne wnioski.
13.Podjęcie Uchwał i przyjęcie ich przez członków w czasie Walnego
14.Komunikaty i zakończenie obrad

Wszystkich słuchaczy  Uniwersytetu uprzejmie prosimy o niezawodne i punktualne przybycie

                                                                                                                        Zarząd NUTW
18.06.2020                                                                                                          
Zgodnie z 21 p.2 Statutu zawiadomienie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń a także umieszczone na naszej stronie internetowej co najmniej 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Wymogi, jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa słuchaczy NUTW, uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

GOLEC UORKIESTRA #Hot16Challenge2

Kliknij i posłuchaj!

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework